Sản phẩm

ALFAMOX-L.A

ALFAMOX-L.A

ALFAMOX-L.A là kháng sinh bán tổng hợp thuộc nhóm Penicillin có hoạt phổ rộng với cả vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram dương


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET