Videos


Hình ảnh

 • Đoàn lãnh đạo bộ về thăm công ty

 • Đoàn lãnh đạo bộ đến thăm công ty

 • Đoàn lãnh đạo bộ đến thăm công ty

 • Đoàn lãnh đạo bộ đến thăm công ty

 • Đoàn lãnh đạo bộ thăm công ty

 • Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

  Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

 • Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

  Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

 • Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

  Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

 • Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

  Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

 • Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

  Hình ảnh bộ trưởng đến thăm

NGHIÊN CỨU & CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

NGHIÊN CỨU & CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Công ty TNHH MTV AVAC Việt Nam Với diện tích 10.000 m2, đây là một dự án lớn trong ngành dược Việt Nam. Việc thiết kế nhà máy được tiến hành căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng và vệ sinh của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và sản phẩm đạt chất lượng cao. Xem thêm...

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET