Sản phẩm

AVAC CATTLE-HS EMULSION

AVAC CATTLE-HS EMULSION

AVAC CATTLE - HS EMULSION (TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ)


AVAC CATTLE - HS EMULSION
(TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU, BÒ)

THÀNH PHẦN

      Mỗi  liều (2 ml) vắc xin có chứa:
       - Kháng nguyên vi khuẩn P. boviseptica (ít nhất 10 tỷ CFU):   0,5 ml.
       - Kháng nguyên vi khuẩn P.bubaliseptica (ít nhất 10 tỷ CFU): 0,5 ml.
 -  Chất bổ trợ (nhũ dầu):                                                          1 ml.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng cho trâu bò từ 2 tháng tuổi trở lên .
Sử dụng theo đường tiêm bắp.

  • Phòng bệnh cho trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh
+ Tiêm bắp thịt; liều 2,0 ml/ con. 
+ Nên tiêm nhắc lại sau 9 tháng (vùng đã có dịch) và sau 12 tháng (vùng an toàn dịch). 
+ Nên tiêm phòng vắcxin cho trâu, bò 1 tháng trước mùa mưa. 
BẢO QUẢN
      Vắc xin được bảo quản từ 2- 80C.
      Hạn sử dụng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.
QUY CÁCH
            Lọ 10 ml; 15 ml; 20 ml; 25 ml; 50 ml hoặc 100 ml
Hộp 10 lọ; 50 lọ hoặc 100 lọ.

Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET