Sản phẩm

Avac IB-NeBro

Avac IB-NeBro

Avac IB-NeBro là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ virus Viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng NeBro trên trứng gà SPF. Virus vắc xin chủng NeBro thuộc chủng hướng thận giúp gà phòng chống bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET