Sản phẩm

AVAC DVH LIVE

AVAC DVH LIVE

AVAC DVH Live là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus viêm gan vịt type I trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh viêm gan truyền nhiễm của vịt.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET