Sản phẩm

AVAC DVE LIVE

AVAC DVE LIVE

AVAC DVE Live là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ vắc xin dịch tả chủng C trên trứng gà SPF. Virus vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch giúp vịt, ngan bảo hộ chống lại bệnh dịch tả vịt.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET