Sản phẩm

AVAC IB H120

AVAC IB H120

AVAC IB H120 là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus viêm phế quản truyền nhiễm ở gà (IB) chủng H120 trên trứng gà SPF. Virus Vắc xin chủng H120 thuộc serotyp Massachusetts được cấy truyền 120 đời trên trứng gà có phôi. Virus vắc xin có khả năng tạo các đáp ứng miễn dịch chéo đối với các serotyp khác, giúp gà có thể chống bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do các serotype khác nhau gây ra.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET