Sản phẩm

AVAC ND - HB1

AVAC ND - HB1

AVAC ND - HB1 là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus Newcastle chủng Hitchner B1 trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là virus có độc lực yếu, có tác dụng giúp kích thích tạo đáp ứng miễn dịch cục bộ niêm mạc đường hô hấp giúp gà chống lại sự thâm nhập của Virus Newcastle độc lực cao.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET