Sản phẩm

AVAC ND - LASOTA

AVAC ND - LASOTA

AVAC ND - LaSota là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất trên Virus Newcastle chủng LaSota trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là virus có độc lực yếu, có khả năng kích thích tạo đáp ứng miễn dịch cục bộ và toàn thân gà giúp gà chống lại bệnh Newcastle.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET