Sản phẩm

AVAC ND - M

AVAC ND - M

AVAC ND - M là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus Newcastle chủng Mukteshwar trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là virus có độc lực vừa, giúp kích thích tạo miễn dịch mạnh cho gà chống lại bệnh Newcastle.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET