Sản phẩm

AVAC GUMBORO PLUS

AVAC GUMBORO PLUS

AVAC Gumboro Plus là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất trên trứng gà SPF. Vắc xin có khả năng tạo miễn dịch truyền ngang, ít gây tổn thương túi Fabricious và không làm suy giảm miễn dịch.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET