Sản phẩm

AVAC ND-CLONE ENTERO

AVAC ND-CLONE ENTERO

AVAC ND-Clone Entero là vắc xin nhược độc đông khô được sản xuất từ Virus Newcastle chủng hướng đường tiêu hóa có nguồn gốc từ chủng La Sota (chủng Clone Entero) trên trứng gà SPF. Virus vắc xin là chủng vắc xin có độc lực yếu, có khả năng kích thích tạo đáp ứng miễn dịch cục bộ đường tiêu hóa giúp gà chống lại bệnh Newcastle.


Video chanel

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET