Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
“Hệ thống hạng A
Con người hạng A
Chất lượng hạng A”
 
Nhằm thỏa mãn vượt trên sự mong đợi của khách hàng thông qua việc cải tiến chất lượng và ưu tiên kinh doanh chất lượng, Công ty TNHH MTV AVAC Việt Nam thực hiện các cam kết sau:
 
  1. Thiết lập và duy trì tiêu chuẩn chất lượng đối với toàn bộ sản phẩm sản xuất tại nhà máy Avac theo tiêu chuẩn GMP-WHO.
  2. Mọi sản phẩm trước khi giao cho khách hàng bắt buộc phải được kiểm tra đầy đủ các tiêu chí: Tính đồng nhất, vô trùng, an toàn và hiệu lực theo một quy trình thống nhất.
  3. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, liên tục tổ chức đào tạo nguồn nhân lực hoàn thiện đầy đủ các kỹ năng trong mỗi khâu sản xuất được phân công.
  4. Các bộ phận của Avac phải tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng theo một quy trình thống nhất. Chất lượng sản phẩm là tiêu chí kinh doanh cốt lõi và phải được lãnh đạo các đơn vị luôn luôn quan tâm duy trì và phát triển.
  5. Đáp ứng các quy tắc và công ước quốc tế hiện hành và hướng tới các tiêu chuẩn nghiêm ngặt toàn cầu.
                                                                                    - TỔNG GIÁM ĐỐC AVAC  -
 

RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET