Giá trị cốt lõi

CHẤT LƯỢNG HẠNG A

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ với đẳng cấp quốc tế, phù hợp với bản sắc của từng địa phương, phục vụ khách hàng với sản phẩm an toàn, hiệu quả và linh hoạt

 

HỆ THỐNG HẠNG A

Xây dựng hệ thống tập trung vào hiệu suất và năng suất với công nghệ sản xuất tiên tiến

 

CON NGƯỜI HẠNG A

Mục tiêu của công ty là cùng với các nhà phân phối, các đại lí, các nhà chăn nuôi xây dựng một mối liên kết bền chặt dài lâu, mang lợi nhuận tối đa cho tất cả thành viên trong mối quan hệ ấy


RTD
RTD
AFarm
AGrill
AFarm
Afeed
Afood
Afarma
AVET